Markarbetenstockholm.se
"Hitta en hantverkare snabbt och enkelt!"

Offerter för markarbete i Stockholm

Få offert från grävare

Beskrivning av arbetet
Vart ska jobbet utföras?
Välj kommun
Vem representerar du?
Ditt namn?
Din epost
Telefon
När ska uppdraget vara slutfört?

Genom att klicka på "Skicka förfrågan" godkänner jag avtalsvillkoren

Om du ser detta fält, vänligen lämna det tomtMarkarbete är formandet av mark för att bygga upp ett kulturlandskap, eller uppföra en byggnad eller anläggning. Vad en markarbetares områden är bland annat parkeringar, uppfarter, entrégångar, grundentreprenader, parker och fjärrvärme. Företagen utför uppdrag massa olika anläggningar av dammar, golfbanor, industritomter och trädgårdar. Markarbeten har flera tjänster att erbjuda och är specialiserade på olika områden. Bland annat dränering från utsidan. Med dränering menas kortfattat man gräver upp ett dike runt huset där man anlägger en textilduk och särskilda dräneringsrör. En dränering genomförs när man vill skydda sitt hus mot vatten och fukt. Både dagvatten som rinner från tak och väggar samt vatten i marken. Med en lyckad dränering skyddas huset mot allvarliga fuktskador och till och med översvämningar! Ett annat jobb som en markarbetare kan utföra är betongplatta på mark. Att anlägga en betongplatta på mark är en mycket viktig del av ett bygge, oavsett om det gäller husgrund till villa eller för en mindre byggnad. Marken behöver förberedas noga för att en grund till ett hus ska kunna byggas. För att få en god bild av vad som behöver göras för att skapa en god grund är en geoteknisk undersökning till hjälp, fundering av vilken typ av grund som ska byggas.I huvudsak finns tre grunder att välja mellan när det ska byggas ett hus. Valet beror på markens beskaffenhet, typ av hus, och husbyggarens egna önskningar.Krypgrunden, den vanligaste definitionen är torpgrund. Grunden kan byggas på något olika sätt men bygger alla på att en luftficka bildas mellan marken och själva huset. Luftfickan kan antingen ventileras eller vara oventilerad. Huset står på en ram, en mur av betong alternativt sten, med ett antal ventilationshål. Krypgrunden är mycket vanlig i Sverige och särskilt på äldre hus. Fördelen med krypgrunden är att det är lätt att inspektera huset undertill. Det medför att det är lätt att skapa nya vatten och elinstallationer.Gjuten platta ett relativt enkelt och prisvärt sätt att ge stadga och grund åt ett hus. I alla fall om marken är någorlunda plan och det inte finns någon berggrund under plattan. En gjuten platta är ett bra sätt att bygga grund på där det föreligger risk för radon, plattan förhindrar radonet från att komma in i huset.Källaren har en liknade grund som gjuten platta. Plattan är dock nergrävd ner i marken, åtminstone delvis om marken lutar, och väggarna i källaren är av cement. Väggarna bildrar en ram, eller mur, som själva huset sedan står på. Källaren har många fördelar då den kan användas som förrådsutrymme, bastu, tvättstuga eller i stort sett vad som helst kunden önskar.Ofta är det en enda markberedare som sköter hela projektet med att förbereda marken, och ger offert på ”hela jobbet”. Vid bygge av husgrund ingår oftast i priset; schaktning, återfyllnad som stadgar upp marken under grunden i form av grus, dränering runt grunden, grävning för vatten, avlopp, dagvatten och elanslutning samt beredning av marken runt huset så att en korrekt avrinning och tomt skapas. Om bland annat sprängning, pålning, större grusmassor, längre vatten- och elledningar kan det bli dyrare.

Markarbetenstockholm.se

Markarbetenstockholm.se hjälper dig att komma i kontakt med gräv- och schaktfirmor i området. Det går till så att du anger helt kostnadsfritt vad du behöver ha hjälp med och sedan är det bara vänta tills olika hantverkare tar kontakt med dig. Hur enkelt som helst! Observera att din förfrågan inte är bindande på något sätt.


Företag

Så här enkelt är det!

1. Ange vad du vill ha hjälp med
2. Företag kontaktar dig med offert på jobbet
3. Välj det företag som passar dig bäst!

  

Fler offertsajter i Stockholm

VILLKOR
Den som gör en offertförfrågan godkänner att Dorunner/Renoveringstockholm.nu skickar kontaktuppgifterna till företag som är anslutna till Dorunner och som matchar förfrågan.
Den som gör en förfrågan på Dorunner är inte bunden att anlita ett företag från Dorunner.
Det är dock inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas.
Det är heller inte tillåtet att förtala någon person eller företag eller skriva olagliga och oetiska saker i en förfrågan.
Det finns inga garantier för antalet svar som genereras av en förfrågan.
Dorunner garanterar inte relevansen i de svar som kommer utan matchar endast förfrågningar med företag baserade på val av kategorier och regioner.

Stäng detta fönster